C C C C A+ A A- X

Обяви и конкурси

СЪОБЩЕНИЕ

16 ноември 2021

Във връзка с неподадени в срок оферти за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, при спазване на изискванията на чл. 142 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ в задължителен обхват и на появили се дефекти през гаранционните срокове по отношение на осъществяване на основен ремонт на отводнителната канализационна система, отвеждаща дъждовната вода от покривното пространство на Окръжен съд – Ямбол и изграждане на обект: сградно канализационно отклонение към УПИ III-72 за ОДО/ПИ с идентификатор 87374.537.72/, кв.57, Съдебна палата, гр. Ямбол, Окръжен съд – Ямбол, Административният ръководител - Председател на Окръжен съд – Ямбол със Заповед № 818/15.11.2021 г. удължава срока за подаване на оферти за избор на изпълнител на посочените дейности. За допълнителна информация и запознаване с проекта: Марин Костадинов - домакин в Окръжен съд – Ямбол, тел. 046 688891 и GSM: 0897225432. Приложение: Заповед № 818 от 15.11.2021 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация