C C C C A+ A A- X

Публични продажби (ЧСИ)

Тип Площ Населено място Адрес Начална цена ЧСИ Публикувана на Срок Обявяване на Сканирано обявление
Други 3 558.00 с. Дражево Поземлен имот с идентификатор 23501.31.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дражево, общ. Тунджа, област Ямбол с адрес на имота:  с. Дражево, общ. Тунджа, област Ямбол,  м. КАЙРАКА,  с трайно предназначение на територията – Земеделска, 202 073.04 Ирина Станева Христова 25.09.2020 13:07 03.11.2020 - 03.12.2020 04.12.2020 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 3 313.00 с. Дражево Поземлен имот с идентификатор 23501.31.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дражево, общ. Тунджа, област Ямбол с адрес на имота:  с. Дражево, общ. Тунджа, област Ямбол, м. Кайрака, с трайно предназначение на територията – Земеделска, с 22 956.00 Ирина Станева Христова 25.09.2020 13:05 03.11.2020 - 03.12.2020 04.12.2020 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 3 286.00 гр. Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.11.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ с площ от 3 286 кв.м., с начин на ползване – Нива, 48 528.00 Ирина Станева Христова 25.09.2020 13:00 03.11.2020 - 03.12.2020 04.12.2020 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Земеделски имот 16 998.00 гр. Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.11.666 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ, с площ от 16 998 кв.м 248 472.00 Ирина Станева Христова 25.09.2020 12:59 03.11.2020 - 03.12.2020 04.12.2020 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 95.00 гр. Ямбол аптека 24 300.00 Ирина Станева Христова 24.09.2020 15:56 03.11.2020 - 03.12.2020 04.12.2020 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 1 265.00 с. Мамарчево 2/3 идеални части от Дворно място, находящо се в с.Мамарчево общ.Болярово, обл.Ямбол, цялото с площ от 1265квм, съставляващо УПИ ІІ в кв.23 по плана на селото, заедно с построените в дворното място ЖЕЛЕЗАРСКИ МАГАЗИН  с планоснимачен номер 516 със застрое 28 000.00 Ирина Станева Христова 24.09.2020 15:40 26.10.2020 - 26.11.2020 27.11.2020 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 975.00 с. Гранитово Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 975 кв.м., при съседи: улица, ПИ VIII-584, ПИ IX-584, ПИ IV-584; ПИ V-584; ПИ VI-584 1 770.00 Ирина Станева Христова 24.09.2020 14:22 26.10.2020 - 26.11.2020 27.11.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 855.00 с. Гранитово Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 855 кв.м., при съседи:от двете страни улица, ПИ V-584, ПИ VII-584; 1 552.00 Ирина Станева Христова 24.09.2020 14:20 26.10.2020 - 26.11.2020 27.11.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 925.00 с. Гранитово 3. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 1 679.00 Ирина Станева Христова 24.09.2020 14:19 26.10.2020 - 26.11.2020 27.11.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 935.00 с. Гранитово Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 935 кв.м., при съседи: улица, ПИ III-584, ПИ VII-584, ПИ IX-584, ПИ V-584; 1 697.00 Ирина Станева Христова 24.09.2020 14:17 26.10.2020 - 26.11.2020 27.11.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Парцел 875.00 с. Гранитово Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-584 по плана. на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 875 кв.м., при съседи: улица, ПИ II-584, ПИ XII-584, ПИ IX-584, ПИ IV-584; 1 588.00 Ирина Станева Христова 24.09.2020 14:15 26.10.2020 - 26.11.2020 27.11.2020 14:00 Сканирано обявление 1
Виж повече
Други 1 245.00 с. Ботево . УПИ ХІІІ-7 в с.Ботево, на ул.”Бузлуджа”, в кв.8 по плана на селото, с площ от 1245квм, незастроено, 2 239.00 Ирина Станева Христова 23.09.2020 16:52 26.10.2020 - 26.11.2020 27.11.2020 09:00 Сканирано обявление 1
Виж повече

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация