C C C C A+ A A- X

Съобщение

Заповед №651/07.09.2021 г. във връзка с решение № 629 от 26.08.2021 г. за удължаване срока на обявената с решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Окръжен съд – Ямбол уведомява посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал.2 от ГПК правни субекти, че с цел прилагане на измененията в ГПК (ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021г.), те следва да посочат в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа. Адресираното до ръководството на съда изрично писмено уведомление, посочващо електронен адрес за връчване по реда на чл. 38, ал. 2 от ГПК, следва да бъде изпратено в писмена форма или на електронен адрес - info@os-yambol.org, като в последния случай, то трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис от представляващия учреждението или юридическото лице.

Заповед № 418 от 07.06.2021 г. - актуални противоепидемични мерки

Правила и мерки в условията на пандемия - 01.06.2021 - ВСС

Съобщение от 25.05.2021 г.

Заповед №656 за периода от 01.10.2020 г. до отмяна на извънредната епидемична обстановка в страната

Нов Централизиран електронен портал за медиация, разработен по проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“, изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“ - Видео клип 1, Видео клип 2, Видео клип 3, Видео клип 4

Банкова сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.

Заповед 227/16.03.2020 г. във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. и в изпълнение на решение по Протокол № 9/15.03.2020 г. Съдийската колегия на ВСС

Заповед 216/10.03.2020 г. - мерки за ограничаване на коронавируса

Важно за стажант-юристите!

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация